Đóng

Cat 6 UTP Strand Patch Cord

Mã số : 62
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : Liên hệ

– Dùng để nối máy tính với máy tính hoặc với hub.

– Patch cord gồm 4 đôi đồng (7×0.2mm) xoắn lại với nhau.

– Đạt tiêu chuẩn truyền dẫn Cat 6. Sản phẩm được kiểm tra bởi máy FLUKE DTX-1800 CAT6.

– Đóng gói trong bao bì nhựa, chiều dài 1m, 2m, 5m, 10m, 15m, 20m hoặc 25m.

– Bảng giá: tải tại đây

Chili System Cáp Mạng LAN, Dây Patch Cord, Sản Phẩm

Cáp Mạng LAN Related