Đóng

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

22/04/2017 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết Thời gian tổ chức : 08h00 Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: Khách sạn AURORA- 253 Phạm Văn Thuận , Phường Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai. Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Báo cáo hoạt động của Hội ...

02/03/2017 Quản Trị