Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 5E Solid Standard 25 pair

Mã số : 60 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng 25 đôi của VCOM đảm bảo tiêu chuẩn truyền dẫn Cat 5. - Năng lực sản xuất: 4000km/ tháng.

13/12/2016 Chili System