Đóng

Cáp Thùng

230_lan_cat5e_ftp_cable_box

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 5E FTP Standard Solid 305m

Mã số : Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 5E FTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.516mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

nne-230_cat6_utp_box1

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 6 UTP Standard Solid 305m

Mã số : 52 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 6 UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.57mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng. Quy cách đóng gói khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Bảng giá: ...

13/12/2016 Chili System

230_lan_cat6_ftp

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 6 FTP Standard Solid 305m

Mã số : 53 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 6 FTP. - Đường kính đồng 0.58mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng. Quy cách đóng gói khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_lan_cat6a_standard_1

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 6A UTP Standard Solid 305m

Mã số : 54 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 6A UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.58mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng. Quy cách đóng gói khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Bảng giá: ...

13/12/2016 Chili System

nen-230_lan_cat5e_utp_cable

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 5E UTP Standard Solid 305m

Mã số : 55 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 5E UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.50mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 305m/thùng. Quy cách đóng gói khác vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Bảng giá: ...

13/12/2016 Chili System

230_lan_cat5e_utp

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 5E UTP Standard Solid 100m

Mã số : 56 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Cáp mạng Cat 5E UTP đạt tiêu chuẩn quốc tế UL, ETL. - Đường kính đồng 0.50mm. Mỗi dây dẫn là đồng tinh khiết cao, có tiết diện ngang hình tròn. Dây dẫn được kéo rút một cách trơn, nhẵn, có chất lượng và đường kính đồng đều, không có bất kỳ khuyết tật hay mối nối nào trên suốt chiều dài của sợi dây. - Quy cách đóng gói: 100m/thùng. Quy cách đóng gói khác vui lòng liên hệ với chúng tôi. - Bảng giá: ...

13/12/2016 Chili System