Đóng

Dây Patch Cord

230_lan_cat6_slim_patchcord

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 6 UTP Slim Patch Cord

Mã số : 57 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Slim profile, 1.5mm in thickness. - Pass all FLUKE DTX-1800 CAT6 tests. - Chiều dài thông thường của dây patch cord: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m và các chiều dài khác theo yêu cầu khách hàng. - Khả năng cung cấp: 200000 sợi/tháng. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

nen-230_lan_cat6_flat_patch

Tháng 12 13, 2016

Cáp Mạng VCOM Cat 6 UTP Flat Patch Cord

Mã số : 59 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - FLAT profile, 1.6mm in thickness. - Pass all FLUKE DTX-1800 CAT6 tests - Chiều dài thông thường của dây patch cord: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m và các chiều dài khác theo yêu cầu khách hàng. - Khả năng cung cấp: 200000 sợi/tháng. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_lan_cat5e_standard_patc

Tháng 12 13, 2016

Cat 5E UTP Strand Patch Cord

Mã số : 61 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Dùng để nối máy tính với máy tính hoặc với hub. - Patch cord gồm 4 đôi đồng (7x0.18mm) xoắn lại với nhau. - Đạt tiêu chuẩn truyền dẫn Cat 6. Sản phẩm được kiểm tra bởi máy FLUKE DTX-1800 CAT5E - Đóng gói trong bao bì nhựa, chiều dài 1m, 2m, 5m, 10m, 15m, 20m hoặc 25m. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_lan_cat6_strand_pc

Tháng 12 13, 2016

Cat 6 UTP Strand Patch Cord

Mã số : 62 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ - Dùng để nối máy tính với máy tính hoặc với hub. - Patch cord gồm 4 đôi đồng (7x0.2mm) xoắn lại với nhau. - Đạt tiêu chuẩn truyền dẫn Cat 6. Sản phẩm được kiểm tra bởi máy FLUKE DTX-1800 CAT6. - Đóng gói trong bao bì nhựa, chiều dài 1m, 2m, 5m, 10m, 15m, 20m hoặc 25m. - Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System