Đóng

Dây Quang Indoor

230_130_vcom_fo_indoor

Tháng 12 14, 2016

Dây Quang Indoor G657A

Mã số : 87 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ Cấu trúc dây Coloured Fiber Material 2 or 4 core G657A Diameter 0.25 mm Strength Member Material 2FRP or 2Steel Diameter >0.4 mm Outer Sheath Material PVC or LSZH Diameter 3.1x2.0mm Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi.

14/12/2016 Chili System

230_vcom_fo_indoor

Tháng 12 14, 2016

Dây Quang Indoor G652D VCOM

Mã số : 119 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ Cấu trúc dây Coloured Fiber Material 2 or 4 core G652D Diameter 0.25 mm Strength Member Material 2FRP or 2Steel Diameter >0.4 mm Outer Sheath Material PVC or LSZH Diameter 3.1x2.0mm Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi.

14/12/2016 Chili System