Tháng 12 14, 2016

Dây thuê bao VCOM

Mã số : 113 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ Dây thuê bao điện thoại do Vĩnh Khánh sản xuất đa dạng các loại quy cách theo yêu cầu khách hàng. Quy cách đóng gói: 300m hoặc 500m/cuộn. Các quy cách dây thuê bao thông dụng: 1. Dây thuê bao (2x0.65)Cu/(1x1.2)St_PE 2. Dây thuê bao (2x0.65)Cu/(7x0.33)St_PVC 3. Dây thuê bao (2x0.5)Cu/(7x0.33)St_PVC 4. Dây thuê bao (2x0.5)Cu/(1x1.2)St_PE 5. Dây thuê bao (2x7x0.18)Cu/(7x0.33)St_PVC 6. Dây thuê bao (2x9x0.18)Cu/(7x0.33)St_PVC Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty.

14/12/2016 Chili System