Đóng

Cáp Điện Lực Hạ Thế CV

230_675_dienxanh4_2

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM CV 1.0 (7/0.42)

Mã số : 96 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 3,080 đ Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.42mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_dienxanh4_1

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM CV 1.5 (7/0.52)

Mã số : 97 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 4,345 đ Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.52mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4_6

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Mã số : 98 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 5,583 đ Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.60mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4_5

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Mã số : 99 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 6,831 đ Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.67mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System