Đóng

Dây Đôi Mềm

230_675_3q

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2×0.4 (2/12×0.20)

Mã số : 89 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Cân nặng : 2.4kg/100m Giá : 2,409 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà. Màu tiêu chuẩn: Xanh, Đỏ, Vàng. Quy cách đóng gói: 100m/cuộn, hoặc 200m/cuộn. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_vcomdaydien

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2×0.5 (2 x 16/0.20)

Mã số : 90 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 3,038 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_675_day1

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2×0.75 (2 x 24/0.20)

Mã số : 91 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 4,400 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_675_3q_2

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Mã số : 92 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 5,720 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_675_dienxanh4_5

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.25 (2 x 40/0.20)

Mã số : 93 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 7,040 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System

230_675_dienxanh4_4

Tháng 12 13, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Mã số : 94 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 8,085 đ Dây bao gồm 2 đôi dây có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

13/12/2016 Chili System