Đóng

Dây Đơn Mềm

230_675_3q_4_4

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM VCmd 1×0.4 (1 x 12/0.20)

Mã số : 100 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 2,409 đ Dây bao gồm 1 sợi có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4_3

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM VCm 1×0.5 (1 x 16/0.20)

Mã số : 101 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 1,573 đ Dây bao gồm 1 sợi có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4_2

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VVCOM VCm 1×0.75 (1×24/0.20)

Mã số : 102 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 2,211 đ Dây bao gồm 1 sợi có 24 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4_1

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM VCm 1×1.0 (1×32/0.20)

Mã số : 103 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 2,849 đ Dây bao gồm 1 sợi có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá (tải tại đây)

14/12/2016 Chili System

230_675_dienxanh4

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM VCm 1×1.25 (1×40/0.20)

Mã số : 104 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 3,509 đ Dây bao gồm 1 sợi có 40 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System

230_675_3q_4

Tháng 12 14, 2016

Dây Điện VCOM VCm 1×1.5 (1×30/0.25)

Mã số : 105 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : 4,037 đ Dây bao gồm 1 sợi có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng. Bảng giá: tải tại đây

14/12/2016 Chili System