Đóng

Ống Nhựa

no_image-ava

Tháng 12 13, 2016

Giá Đỡ Ống Vĩnh Khánh

Mã số : 129 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ Các quy cách thông dụng: 1. Giá đỡ 3P-38 2. Giá đỡ 2P-56 3. Giá đỡ 4P-56 4. Giá đỡ 4P-110 5. Giá đỡ 3P-168 Các quy cách khác vui lòng liên hệ với chúng tôi.

13/12/2016 Chili System

nen-230_hdpe_corrugated_1

Tháng 12 13, 2016

Ống Xoắn HDPE

Mã số : 74 Tiêu chuẩn : Download Đặc tính kỹ thuật : Download Giá : Liên hệ 1. Tính chất vật lý – Physical Properties   STT No. Tính chất Properties Chỉ số Value 1 Độ bền nén Compressive Strength 17*(dn + dt/)/4 (N) 2 Điện áp đánh xuyên Resistance to voltage 40 - 50 kV 3 Độ bền hóa học/ Chemical DurabilityDung dịch NaOH 40%/ 40% NaOH Solution; Dung dịch HNO3 30%/ 30% HNO3 Solution; Dung dịch NaCl 10%/ 10% NaCl Solution; Dung dịch H2SO4 30%/ 30% H2SO4 Solution. Không phai màu No colour change 4 Độ chịu nhiệt Vicat Vicat softening temperature >90 (oC) 5 Độ bền va đập Impact resistance TIR < 10 (%) 6 Độ bền kéo Tensile Strength ≥ 19 (MPa) 7 Tuổi thọ của ống Pipe Life 50 năm 50 years 2. Tính ...

13/12/2016 Chili System