Đóng

Dây Điện VCOM CV 2.0 (7/0.60)

Mã số : 98
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 5,583 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.60mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Cáp Điện Lực Hạ Thế CV, Dây Điện

Cáp Điện Lực Hạ Thế CV Related