Đóng

Dây Điện VCOM CV 2.5 (7/0.67)

Mã số : 99
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 6,831 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 07 sợi đồng đường kính 0.67mm xoắn đồng tâm với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Cáp Điện Lực Hạ Thế CV, Dây Điện, Sản Phẩm

Cáp Điện Lực Hạ Thế CV Related