Đóng

Dây Điện VCOM VCm 1×0.5 (1 x 16/0.20)

Mã số : 101
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 1,573 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đơn Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related