Đóng

Dây Điện VCOM VCm 1×1.0 (1×32/0.20)

Mã số : 103
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 2,849 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá (tải tại đây)

Chili System Dây Điện, Dây Đơn Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related