Đóng

Dây Điện VCOM VCm 1×1.5 (1×30/0.25)

Mã số : 105
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 4,037 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đơn Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related