Đóng

Dây Điện VCOM VCmd 1×0.4 (1 x 12/0.20)

Mã số : 100
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 2,409 đ

Dây bao gồm 1 sợi có 12 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đơn Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related