Đóng

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.0 (2 x 32/0.20)

Mã số : 92
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 5,720 đ

Dây bao gồm 2 đôi dây có 32 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đôi Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related