Đóng

Dây Điện VCOM VCmd 2x 1.5 (2 x 30/0.25)

Mã số : 94
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 8,085 đ

Dây bao gồm 2 đôi dây có 30 sợi đồng đường kính 0.25mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện dân dụng.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đôi Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related