Đóng

Dây Điện VCOM VCmd 2×0.5 (2 x 16/0.20)

Mã số : 90
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : 3,038 đ

Dây bao gồm 2 đôi dây có 16 sợi đồng đường kính 0.20mm xoắn lại với nhau. Dây điện được sử dụng cho điện chiếu sáng trong nhà.

Bảng giá: tải tại đây

Chili System Dây Điện, Dây Đôi Mềm, Sản Phẩm

Dây Điện Related