Đóng

Dây Quang Indoor G657A

Mã số : 87
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : Liên hệ

Cấu trúc dây

Coloured Fiber Material 2 or 4 core G657A
Diameter 0.25 mm
Strength Member Material 2FRP or 2Steel
Diameter >0.4 mm
Outer Sheath Material PVC or LSZH
Diameter 3.1×2.0mm

Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi.

Chili System Cáp Quang, Dây Quang Indoor, Sản Phẩm

Cáp Quang Related