Đóng

Dây thuê bao VCOM

Mã số : 113
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : Liên hệ

Dây thuê bao điện thoại do Vĩnh Khánh sản xuất đa dạng các loại quy cách theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách đóng gói: 300m hoặc 500m/cuộn.

dropwire

Các quy cách dây thuê bao thông dụng:

1. Dây thuê bao (2×0.65)Cu/(1×1.2)St_PE

2. Dây thuê bao (2×0.65)Cu/(7×0.33)St_PVC

3. Dây thuê bao (2×0.5)Cu/(7×0.33)St_PVC

4. Dây thuê bao (2×0.5)Cu/(1×1.2)St_PE

5. Dây thuê bao (2x7x0.18)Cu/(7×0.33)St_PVC

6. Dây thuê bao (2x9x0.18)Cu/(7×0.33)St_PVC

Các quy cách khác, vui lòng liên hệ với Công ty.

Chili System Cáp Viễn Thông, Dây Thuê Bao, Sản Phẩm

Cáp Viễn Thông Related