CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
HomeContact

CONTACT US

Vinh Khanh Cable-Plastic Corporation

 845 Community 1, Chau Thoi hamlet, Binh An, Di An, Binh Duong Provine
 (+84 0274) 3751 501 (6 lines)
 (+84 0274) 3751 699
 sales@vcom.com.vn
 www.vinhkhanh.com.vn

 

Representative Office

155 Nguyen Thai Binh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC
090.123.9516
kinhdoanh@vcom.com.vn

If you come by when we are closed. You can contact us via this form.
We will get back to you shortly.

 

 

CONTACT US

Thông tin liên hệ & hỗ trợ nhanh cho quý khách hàng

 

Call us 24/7
(+84) 0274 3771 771

 

Email us
sales@vcom.com.vn

RECEIVE A QUOTATION

If you want to have a quotation, please leave your information in the form and send to Customer Care Department.

FULLNAME

EMAIL

MOBILE

COMPANY

 

 

THƯƠNG HIỆU VĨNH KHÁNH

XUẤT HIỆN CÙNG CÁC SẢN PHẨM SAU

 

 

 

Vinh Khanh Cable-Plastic Corporation

845 Community 1, Binh An, Di An, Binh Duong
(+84 0274) 3751 501
(+84 0274) 3751 699
sales@vcom.com.vn
www.vcom.com.vn / vinhkhanh.com.vn
Hotline: (+84) 0274 3771 771

 

Representative Office

155 Nguyen Thai Binh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC
090.123.9516
kinhdoanh@vcom.com.vn

 

Chat với chúng tôi
+8402743771771