Đóng

Quan Hệ Cổ Đông

Nhận cổ tức bằng tiền mặt

Tên chứng khoán:                     CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Mã chứng khoán:                      VKC

Loại chứng khoán:                    Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                                   10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng:         21/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thanh toán: 10%/ mệnh giá(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thanh toán: 15/12/2011

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh từ ngày 15/12/2011.

Địa điểm: Ấp Châu Thới, Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650 3751 501 – 0932.630.036

Thời gian làm việc:Từ thứ hai đến thứ sáu. Buổi sáng 8h đến 11h; buổi chiều: 13h đến 16h

Chứng từ yêu cầu đối với cổ đông đến nhận cổ tức: Chứng minh nhân dân, sổ cổ đông (giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có, trường nhận thay).

Quản Trị Quan Hệ Cổ Đông, Trợ Giúp Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông Related