Đóng

Nhãn hiệu

 vinhkhanh_logo-1 Thương hiệu Vĩnh Khánh xuất hiện cùng các sản phẩm sau:– Các sản phẩm ống nhựa do Vĩnh Khánh sản xuất

– Các sản phẩm nguyên liệu do Vĩnh Khánh sản xuất như dây đồng, hạt nhựa PVC, hạt HDPE dùng sản xuất cáp viễn thông, dây điện..

 vcom_logo Thương hiệu VCOM xuất hiện cùng các sản phẩm cáp mạng LAN, dây patch cord LAN, cáp viễn thông, vật tư – phụ kiện ngành viễn thông, …do Vĩnh Khánh sản xuất
 cavik_ Thương hiệu Cavik xuất hiện cùng sản phẩm dây điện do Vĩnh Khánh sản xuất
 logoaq Thương hiệu ChengshinBattery xuất hiện cùng sản phẩm bình ắc quy do Vĩnh Khánh phân phối
 vnet_resize Thương hiệu VNET xuất hiện cùng sản phẩm hạ tầng mạng do Vĩnh Khánh phân phối