Đóng

Ống Luồn Dây Điện

Mã số : 70
Tiêu chuẩn : Download
Đặc tính kỹ thuật : Download
Giá : Liên hệ

TÍNH CHẤT VẬT LÝ
undergroundpipe_spec

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
ongluonday_1

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Vĩnh Khánh có thể sản xuất các loại ống luồn dây điện phù hợp theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

BẢNG GIÁ
Tải tại đây

Chili System Ống Nhựa, Ống uPVC, Sản Phẩm

Ống Nhựa Related