Đóng

Thư mời hội thảo tại Cần Thơ

thumoivkcThư mời hội thảo VKC tại Cần Thơ và link để KH  đăng kí trực tiếp

Links đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/1kLP-Jwa3VuZTHsdppOlKwrbm_c_guRGGAxCfsNg0YkQ/viewform?edit_requested=true

Trân trọng!

Quản Trị Tin tức, Tin Tức & Sự Kiện

Tin tức Related