Đóng

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

 LOẠI TÊN FILE  KÍCH THƯỚC  DOWNLOAD
 pdf Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Ống Xoắn HDPE Vĩnh Khánh 551.7 KB download-icon
rar Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Dây Điện
Dây điện VC, VCm, VCmd. Dây hạ thế CV
150.3 KB download-icon
 pdf Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Phụ Kiện Ống uPVC.
494.4 KB download-icon
 pdf Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Ống Nhựa
Tiêu chuẩn kỹ thuật ống uPVC và ống HDPE.
810 KB download-icon
rar Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Dây Thuê Bao 481.6 KB download-icon
rar Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Dây Đấu Nhảy 159.2 KB download-icon
rar Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Cáp MạngTiêu chuẩn kỹ thuật cáp mạng LAN như cáp thùng Cat 5e UTP, Cat 5e FTP, Cat 6 UTP, Cat 6 FTP, Cat 6A UTP và tiêu chuẩn kỹ thuật dây patch cord Cat 5e Strand, Cat 5e Slim, Cat 6 Strand và Cat 6 Flat. 669.5 KB download-icon
rar Test Report of LAN Cables

Test Reports for 100m and 305m of LAN cables: Cat 5e, Cat 6, Cat 6e

2.1 MB download-icon
rar UL package

UL certificate and testing for LAN cables

274.7 KB download-icon
rar ETL package

ETL certificate and testing for LAN cables: Cat 5e UTP Solid, Cat 5e UTP Strand, Cat 6 UTP Solid and Cat 6 UTP Strand.

1.2 MB download-icon