Đóng

Quan Hệ Cổ Đông

VKC: Tăng trưởng doanh thu vỏ xe ấn tượng T8/2016

Trong tháng 8/2016, doanh thu vỏ xe đạt kỷ lục doanh số bán hàng cao nhất qua các năm, đạt 84 tỷ doanh thu, tăng 30% so với tháng 7/2016. Điều này có được nhờ các chương trình bán hàng linh động và hấp dẫn kết hợp giữa VKC và nhà máy sản xuất lốp xe, từ đây đến cuối năm VKC sẽ cố gắng duy trì mãng kinh doanh vỏ xe để đạt mức doanh thu hàng tháng này. Tháng 7/2016 VKC đạt lợi nhuận sau thuế gần 4 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 2016 lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 28 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch lợi nhuận để ra cho năm 2016. Mảng xuất khẩu vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng ổn định. Ngoài các thị trường truyền thống như Phillipine, Nhật Bản, VKC đã xuất thành công 2 lô hàng mới sang Đài Loan và Thái Lan với sản phẩm cáp mạng LAN được thiết kế đặc biệt theo nhu cầu khách hàng. Đây là các thị trường mới của công ty nhằm mở ra hướng phát triển tăng trưởng thêm cho ngành cáp của VKC. Dự kiến đến cuối năm 2016, doanh thu xuất khẩu sẽ đạt khoảng 4.5 triệu USD, tăng khoản 300% so với năm 2015. Ngày 12/09/2016 là ngày cuối cùng của việc nộp tiền mua 7 triệu cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn lên 200 tỷ. Việc chia cổ tức đều mỗi năm và tình hình sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định chính là lý do để các cổ đông quyết định mua và nắm giữ cổ phiếu VKC bền vững và lâu dài.

Quản Trị Quan Hệ Cổ Đông, Tin Nổi Bật

Quan Hệ Cổ Đông Related