Sản phẩm của Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh được bảo hành như sau:

  • Thời gian bảo hành: 12 tháng tính từ ngày giao nhận hàng cuối cùng.
  • Điều kiện bảo hành: Bảo hành trong phạm vi sử dụng phù hợp các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm như công bố của nhà sản xuất.