TIN TỨC

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

Công bố tài liệu Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 2021.

Quý cổ đông vui lòng tải file đính kèm tại đây.